775 167 079
New reservation: Sports halls
May 2023
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
31. May 2023
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
 • Badminton Letňany
  • Kurt 01
  • Kurt 02
  • Kurt 03
  • Kurt 04
  • Kurt 05
  • Kurt 06
  • Kurt 07
  • Kurt 08
  • Kurt 09
  • Kurt 10
  • Kurt 11
  • Kurt 12
  • Kurt 13
  • Kurt 14
  • Kurt 15
  • Kurt 16
  • Kurt 17
  • Kurt 18
 
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 01
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 01
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:30
Badminton Prime Time
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 02
0 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 02
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 03
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 03
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 03
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:30
Badminton Prime Time
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:30
Badminton Prime Time
Badminton 03
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 03
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 03
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 04
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:30
Badminton Prime Time
Badminton 04
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 04
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 04
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:30
Badminton Prime Time
Badminton 04
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 04
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 04
0 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 04
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
9:00
Badminton
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 05
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 05
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
8:00
Badminton
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
14:00
Badminton
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:30
Badminton Prime Time
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 06
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 06
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 07
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 07
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 07
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 07
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 07
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:30
Badminton Prime Time
Badminton 07
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 07
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 08
0 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 08
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 09
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:30
Badminton Prime Time
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 09
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 10
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:30
Badminton Prime Time
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 10
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 11
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 11
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
8:00
Badminton
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:30
Badminton Prime Time
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 12
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 12
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:30
Badminton Prime Time
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 13
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
21:30
Badminton Prime Time 2
Badminton 13
1 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 14
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 14
0 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:30
Badminton Prime Time
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 15
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:30
Badminton Prime Time
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 15
0 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:30
Badminton Prime Time
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 16
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:30
Badminton Prime Time
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 16
0 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
10:30
Badminton
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Badminton
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
11:30
Badminton
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
12:30
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
13:30
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
14:30
Badminton
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Badminton Prime Time
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
15:30
Badminton Prime Time
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
16:00
Badminton Prime Time
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
16:30
Badminton Prime Time
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
Book
17:00
Badminton Prime Time
Badminton 17
1 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
17:30
Badminton Prime Time
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
00 30
Book
18:00
Badminton Prime Time
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
19:00
Badminton Prime Time
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
20:00
Badminton Prime Time
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK185.00 /30 min.
Book
21:00
Badminton Prime Time 2
Badminton 17
0 / 1
free / capacity
CZK160.00 /30 min.
Book
Book
7:00
Badminton
Badminton 18
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
7:30
Badminton
Badminton 18
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Badminton
Badminton 18
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
8:30
Badminton
Badminton 18
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Badminton
Badminton 18
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
Book
9:30
Badminton
Badminton 18
1 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Badminton
Badminton 18
0 / 1
free / capacity
CZK100.00 /30 min.